21.9.11

Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekstMeđunarodni znanstveni skup Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst održat će se 26. i 27. rujna 2011, u sklopu dvadeset treće Knjige Mediterana (Split, 25. rujna - 1. listopada 2011).

Oznake: , ,

7.9.11

CroALa i Sourceforge

Od danas, 7. rujna 2011, projekt i zbirka Croatiae auctores Latini ima svoju stranicu na servisu Sourceforge. Ondje su slobodno dostupne TEI XML datoteke s tekstovima hrvatskih latinista uključenim u zbirku CroALa.

Oznake: , ,

4.9.11

Octuaginta

U izdanju Marulićeva Evanđelistara iz 1985. (Književni krug Split, prir. B. Glavičić) postoji sljedeći tekst (E 6,9):

iam mille quadringenti et octoginta anni sunt


Isti tekst u prvom izdanju Evanđelistara (Venecija, 1516; peti redak na isječku, kliknite za uvećanje) glasi:

iam mille quadringenti et octuaginta anni sunt
Latinska riječ za "osamdeset" bila je 1985. šutke ispravljena u danas standardnu. Pretraga, međutim, pokazuje da je riječ "octuaginta" (nastala prema "septuaginta") sasvim solidno zastupljena u korpusu poklasičnog latiniteta (evo je npr. u tekstovima zbirke CAMENA, a i Google Book Search nalazi oko 26.800 rezultata).

Kako Marulić piše u autografima?

Oznake: ,