28.10.05

Gorana Stepanić, naša kolegica i povremena marulologinja, danas na Filozofskom fakultetu u Zagrebu brani doktorsku disertaciju: Hrvatsko pjesništvo na latinskom u sedamnaestom stoljeću: stilske tendencije i žanrovski inventar (= Croatian Latin Poetry in the XVIIth Century: Stylistic Tendencies and Genre Inventory). Sretno joj bilo, i neka nam pošalje sažetak na blog!