30.12.05

Jacobus Naplave, Šibenik i Ciceron

"Tražeći drugo" (omiljena znanstvenička fraza) našao sam ovo:

Shelfmark MS. Canon. Class. Lat. 254
Summary Catalogue no. 18835
Summary of contents Cicero, Orationes in C. Verrem; Orationes in Catilinam; Orationes philippicae. Ps.-Sallust and Ps.-Cicero, Inuectiuae.
Language Latin
Origin Dalmatian Šibenik (Sebenico)
Date 1458-1460
Material parchment
Decoration Good border, initials. Written in humanistic script by Jacobus Naplave at Sebenico in 1458, fol. 77, and 1460, fol. 137v. (P&A ii. 832)


I još:


Shelfmark MS. Canon. Class. Lat. 282
Summary Catalogue no. 18863
Summary of contents Suetonius, Vitae xii Caesarum.
Language Latin
Origin Dalmatian Pag (?)
Date 1475
Material paper


I još:

Shelfmark MS. Canon. Class. Lat. 218
Summary Catalogue no. 18799
Summary of contents Cicero, De oratore.
Language Latin
Origin Dalmatian Novigrad
Date 1451
Material parchment
Decoration Fine historiated border, initials. Written by Angelus Vadius in humanistic script in Novigrad, fol. 120v. (P&A ii. 950, pl. LXXX)


I još:


Shelfmark MS. Canon. Class. Lat. 224
Summary Catalogue no. 18805
Summary of contents Cicero, Orationes philippicae; Topica.
Language Latin
Origin Dalmatian Trau
Date 1438
Material parchment


U Bodleian library, University of Oxford.

Odlične teme za diplomske radove.

Signa:

29.12.05

Adresa Marulićevog tiskara

U Krležinu dnevniku iz 1942, uz 12. listopada, posve slučajno, nalazim vijest koju bi trebalo provjeriti: adresa kuće u kojoj je tiskana Marulićeva Judita: Venecija, Delle Mercerie 152. Misle li na ono prvo izdanje? Koje?

Stranica 499 Krlezinih Zapisa o djetinjstvu itd
Stranica 500 Krlezinih Zapisa o djetinjstvu itd

Snimke tih stranica mogu se naci i na flickru (tamo su i opremljene biljeskama!).

Doctor Benessianus

Prije sedam dana, na sv. Ivana Kentijskog (i sv. Delfina, po španjolskom katoličkom kalendaru), na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Vladimir Rezar javno je obranio disertaciju s (novolatinskom, dubrovačkom, religiozno-epskom) temom:

De morte Christi Damjana Beneše: žanrovska interpretacija, kritičko izdanje i komentarRezar u cicernovskoj pozi

Čestitamo!

Damjan Beneša
Damianus Benessa

23.12.05

Farlatijev Illyricum sacrum


U okviru znanstvenog projekta Neolatina Croatica (Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet), u tijeku je digitalizacija enciklopedijskog djela Daniele Farlatija Illyricum sacrum. Početak je vrlo skroman: snimiti digitalnim fotoaparatom svih pet svezaka. Kao snimatelji angažirani su studenti Luka Špoljarić i Nikola Matasović.Još oglednih fotografija iz Farlati, Illyricum sacrum nalazi se na mome flickr računu.