20.3.06

Cervinus Georgio 1499

Cervinus Georgio salutem, imago photographica

Ljubaznošću Irene Bratičević dobili smo presnimke inkunabule iz Dubrovnika:

Autor: Dragišić, Juraj
Naslov: Oratio funebris pro Junio Georgio habita. [Cum add. Aelii Lampridii.]
Impresum: [Florentiae? : s. n., post 17. II 1499/1500]
Materijalni opis: [6] f. ; 4o
Napomene: Rom. - Crijević, Ilija. Sigismondo Georgio, philosophiae profesori sal. [Epistola]. - GW 3844. - Šojat. De voluntate, pag. 61. - Badalić. Inkunabule, pag. 100, nr. 404.
Ostali autori: Crijević, Ilija
Drugi klasifkacijski sustav: Xa Jurić. Scriptores
Mjesto izdavanja: Firenze
Signatura: ZBB Cavtat Ink. 37. - KMB Dubrovnik Arhiv br. 231

Ilija Crijević, autor uvodnog pisamca i dva epitafa Juniju Đurđeviću, osim što je jedan od najpoznatijih dubrovačkih latinskih pjesnika, još je i Marulićev čitalac i prerađivač: u elegijske je distihe prepjevao jedno od poglavlja Institucije, i to ono glasovito o istini i laži.

Technorati: , , ,

10.3.06

Idealna biblioteka Giordana Bruna

Jedan od mogućih modela za Marulićev korpus?

Il sito La biblioteca ideale di Giordano Bruno (Michele Ciliberto, Simonetta Bassi, et al).

L'opera e le fonti è la versione online dell'omonimo CD-Rom che è stato promosso e finanziato nell'ambito delle iniziative del Comitato nazionale per le celebrazioni di Giordano Bruno nel quarto centenario della morte (i.e. 2000), presieduto da Michele Ciliberto. La realizzazione informatica è a cura di Signum - Centro di Ricerche Informatiche per le Discipline Umanistiche della Scuola Normale Superiore di Pisa.

Nel sito come nel CD-Rom sono presenti tutti i testi delle opere latine e volgari di Giordano Bruno e la sua biblioteca, ovvero la raccolta delle fonti utilizzate dal Nolano nell'ambito della sua ricerca e produzione filosofica: le fonti sono state identificate e collegate al testo di riferimento attraverso un'accurata ricerca bibliografica e filologica. Il lavoro è corredato dagli indici dei nomi delle opere di Bruno.

1.3.06

Bibliografija hrvatskih latinista

Bibliografija CROATIAE SCRIPTORES LATINI RECENTIORIS AETATIS

--- izrađuje se u Zbirci starih i rijetkih knjiga a obuhvaća oko 6.500 zapisa djela hrvatskih latinista. Nastala je konverzijom zapisa iz tiskane bibliografije koju je sastavio Šime Jurić i objavio pod naslovom Iugoslaviae scriptores Latini recentioris aetatis (1968.-1982.). Uz opise samostalnih djela bibliografijom su obuhvaćeni i svi opsegom manji tekstovi, odnosno dodaci uz glavne radove poput posveta, predgovora, pogovora, prigodnica, epistola i dr. Ta su djela odabrana prema trima glavnim kriterijima - jeziku, autoru i razdoblju. Dakle, uvršteni su svi sastavljaču dostupni tekstovi hrvatskih autora objavljeni na latinskom jeziku od 15. st. do 1848. godine. Konvertiranim zapisima iz tiskane publikacije (oko 4.500), pridodano je još oko 2.000 naknadno otkrivenih jedinica. Ukupno, dakle, registriranih tiskanih djela hrvatskih latinista ima 6.500.

Zapisi će poslužiti i za tiskanje proširenog ponovljenog izdanja bibliografije.

Napomena: Trenutno je u katalogu NSK dostupna radna verzija bibliografije koja se još dorađuje i finalizira za tisak.

(Izvor: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2005

Komentar: Jedva čekamo bilo kakvu dostupnost, osobito mrežnu!