30.4.11

Dva splitska srednjovjekovna epitafa

Natpis na sarkofagu splitskoga nadbiskupa Lovre († 1099)

Quis sim, scire venis, qui mortis stringor habenis?
Pastor eram turbis huius Laurentius urbis.
Quam ego dum rexi, si quid minus utile gessi,
Id prece, te flagito, tergas, ut opifice Christo
Crimine te Sanctus Rex purget Vergine natus.

Tko sam, dolaziš čuti, što uzda smrti me sputi?
Lovro, pastir stada ja bijah ovoga grada.
Ako, dok bjeh mu na čelu, u nevrijednu nađoh se djelu,
Prosim te, molitvom čistom to speri, uz djelotvor Kristov,
Svet Kralj što rodi ga Djeva da očisti tebe od grijeha.

(Prepjevao Bratislav Lučin; dosad neobjavljeno)
(Fotografija sarkofaga ovdje: [X])Nadgrobni natpis Tome Arhiđakona († 1268)

Doctrinam, Christe, docet Archidiaconus iste
Thomas, hanc tenuit moribus et docuit:
Mundum sperne, fuge vicium, carnem preme, luge
Pro vite fruge, lubrica lucra fuge.
Spaletumque dedit ortum, quo vita recedit.
Dum mors succedit vite, mea gloria cedit.
Hic me vermis edit, sic iuri mortis obedit,
Corpus quod ledit, animamve qui sibi credit.

A. D. MCCLXVIII, mense Madii octavo die intrante.


Nauke ove, Kriste, arhìđakon Toma je, iste
Koje je naučavô, životom sam obdržavô:
Svijet taj preziri, bježi od poroka, put svoju steži,
Žića plod tugom suspreži, od dobra varava bježi.
U Splitu bio je rođen, i iz života tu pođe.
Smrt za životom kad dođe, i slava tada mi prođe.
Ovdje me crv sad glođe, što zakonom smrti je vođen,
Tijelu taj naškodit hoće - tko ohol je, duši također.

Godine Gospodnje 1268, osmoga dana mjeseca svibnja

(Prepjevao Bratislav Lučin. Objavljeno u: Toma Arhiđakon, Povijest salonitanskih i splitskih prvosvećenika, prir. i prev. O. Perić, komentar M. Matijević Sokol, studija R. Katičić; Književni krug Split, Split 2003, str. 378-379)

Oznake: , ,

27.4.11

Farlati, Illyrici sacri t. 1-8

Svi svesci monumentalnoga djela Illyricum sacrum slobodno su dostupni putem Google Book Search portala. Evo putokaza na BibSonomy bibliografskom servisu.Hvala kolegi D. Z. koji nas je o tome obavijestio. Scire meum nihil est, nisi me scire hoc sciat alter.

Oznake: , ,

10.4.11

O čemu sanjaju filolozi
Dne 4. ožujka 2011. u Ambrozijanskoj knjižnici u Milanu predstavljen je projekt DAI - Digital Ambrosiana on Internet, u sklopu kojega se tijekom sljedećih godina predviđa digitalizacija - i objavljivanje na mreži - svih rukopisa jedne od najvažnijih talijanskih knjižnica: više od 36.000 rukopisa, sa stotinama tisuća folija.
Više ovdje [X].

Oznake: , ,

8.4.11

Trankvil u Engleskoj

"Ferdinand, king of the Romans, &c.,"—What you, Our honourable, learned, faithful, and beloved secretary, Tranquillus Andronicus, Our inter-nuncio, whom We now send to the court of the most serene prince Henry, king of England and France, &c., lord of Ireland, Defender of the Faith, Our dearest brother and relative, are to do and say in England, is as follows:—
Nastavak ovdje: [X]
Na istom sjedištu ima i drugih dokumenata u kojima se spominje Trankvil Andreis.

Oznake: , ,

Programska knjižica Marulićevih dana 2011.

Programska knjižica Marulićevih dana 2011. i skupa Colloquium Marulianum XXI dostupna je, u PDF formatu, na novim mrežnim stanicama Marulianuma: [X]

Oznake: , , ,

6.4.11

Znanstveni skup na Marulićevim danima 2011.


COLLOQVIVM MARVLIANVM XXI.

Knjige i čitatelji u hrvatskoj renesansi (I)

Organizator: Književni krug Split – Marulianum

20-21. travnja 2011.

Zavod HAZU u Splitu, Trg braće Radića 7


SRIJEDA, 20. TRAVNJA

Voditelji: Bratislav Lučin i Branko Jozić

8.30 Zavod HAZU

Luka Špoljarić (Budimpešta): Ex libris Nicolai episcopi Modrussiensis: tragom knjižnice Nikole Modruškoga

Leo Rafolt (Zagreb): Identitet čitatelja alteriteta: primjer Vinka Paletina

Valnea Delbianco (Pula): Što je čitala Philippa Lazea?

Darko Novaković (Zagreb): Marulić u protoenciklopedijama 16. i 17. stoljeća

Branko Jozić (Split): Knjiga u knjigama: najnoviji recepcijski krugovi

11.30-12.00: Odmor

12.00-14.00

Neven Jovanović (Zagreb): Macario Muzio, Marko Marulić i Jakov Bunić

Petar Runje (Krk): Žene i knjige u srednjem vijeku

Ivan Bodrožić (Zagreb): Patrističke alegorijske reminiscencije u Marulićevoj drugoj poslanici Katarini Obirtića

Mladen Parlov (Split): Mučeništvo u misli Marka Marulića


ČETVRTAK, 21. TRAVNJA

Voditelji: Darko Novaković i Jasenka Gudelj

9.00 Zavod HAZU

Iva Kurelac (Zagreb): Historia Salonitana u važnijim djelima dalmatinskih historiografa (15-17. st.): od parafraze do kritike

Tamara Tvrtković (Zagreb): Historiografski tekst između autora i čitatelja

Jasenka Gudelj (Zagreb): Renesansni traktati o arhitekturi u Hrvatskoj i njihovi čitatelji

Dolores Grmača (Zagreb): Zoranićevo čitanje Marulića

Bratislav Lučin (Split): Odakle je Marulić čitao natpise?

11.30-12.00: Odmor

12.00-14.00

Sandra Ivović (Split): Splitska komunalna škola u Marulićevo doba

Smiljka Malinar (Zagreb): Leksički repertoar hrvatskoga Marulićeva vremena i njegove dijafazijske sastavnice

Gordana Čupković (Zadar): Dika, hvala, slava u teoriji i recepciji kontaktnih sinonima (na primjeru Marulićevih hrvatskih djela)

Diana Stolac (Rijeka): Hungarizmi u Marulićevu djelu

Oznake: , , , , , ,