25.4.09

Pismo Sebastijana Münstera

Kratak pohvalni tekst Sebastijana Münstera, njemačkog humanista, kartografa i hebraista, objavljen u bazelskom izdanju Marulićeva Evanđelistara (tekst je datiran 2. travnja 1519), može se — kao prilog odvjetku De nostratibus znanstvenog projekta Digitalizacija hrvatskih latinista i ljubaznošću kolega iz Maruianuma — pročitati ovdje: [X].

Sebastian Munster

Lik Sebastiana Münstera inače je poznat sa stare novčanice od 100 DM. U travnju 1519. Münster je još bio franjevac (predavao je na bazelskoj franjevačkoj visokoj školi) i imao je 31 godinu. Deset godina kasnije, 1529, istupit će iz franjevačkog reda, prići Reformaciji i 1530. oženiti Annu Selber, udovicu Adama Petrija — tiskara za čije je izdanje Marulića Münster napisao ovaj tekst.

Oznake: , ,

7.4.09

Znanstveni skup na Marulićevim danima 2009.

COLLOQVIVM MARVLIANVM XIX.
Hrvatske i latinske pjesmarice 15. i 16. stoljeća
Organizator: Književni krug Split – Marulianum
20. i 21. travnja 2009.
Zavod HAZU u Splitu, Trg braće Radića 7


Programsku knjižicu skupa možete preuzeti ovdje.

PONEDJELJAK, 20. travnja

Voditelji: Bratislav Lučin i Elisabeth von Erdmann

08.30 sati, Zavod HAZU

Neven Jovanović (Zagreb): Okvir za pjesmarice
Amir Kapetanović (Zagreb): Odraz najstarije hrvatske pjesmarice (XIV. st.) u petrogradskom Berčićevu kodeksu br. 5 (XV. st.)
Kristina Štrkalj Despot (Zagreb): Jezične i književnopovijesne značajke starohrvatskih pjesama u Picićevoj pjesmarici iz 1471.
Hrvojka Mihanović-Salopek (Zagreb): Marijanska simbolika i tematika u Osorsko-hvarskoj pjesmarici

10.30-11.00: Odmor

István Lőkös (Eger): "Pjesma o Sigetu" – kajkavski spjev o sigetskoj bitci u Prekomurskoj pjesmarici
Bratislav Lučin (Split): Splitska pjesmarica trogirskoga kaptola: sadržaj i inojezični predlošci
Olga Perić (Zagreb): Franjo Niger i dvor u Ferrari (oko 1500.) u stihovima iz ambrozijanskoga kodeksa
Gorana Stepanić (Madrid): Tretman lirske pjesme: metodološka i diskurzivna hibridnost u Đurđevićevim Vitae illustrium Rhacusinorum
Miroslav Palameta (Mostar): Zagubljeni Mrnavićev govor iz 1623.

13.30: Završetak prvog zasjedanja


UTORAK, 21. travnja

Voditelji: Neven Jovanović i Gorana Stepanić

9.00 sati, Zavod HAZU


Elisabeth von Erdmann (Bamberg): Zur Poetik von “Davidias” und “Judita” im Licht des “Dialogus de Hercule a christicolis superato” (1524)
Franz Posset (Beaver Dam, Wisconsin, USA): The Biblia cum comento and Books of Theology, Pastoral Care, and Christian Poetry in the Library of a Renaissance Man
Petra Šoštarić (Zagreb): Ponovljene klauzule antičkih pisaca u epu De vita et gestis Christi Jakova Bunića
Mislav Benić (Zagreb): Prozodija u Bunićevu epu De vita et gestis Christi i Marulićevu epu Dauidias

11.00-11.30: Odmor

Dragica Malić (Zagreb): Zašto Margarita nije Marulićeva
Marijana Horvat i Sanja Perić Gavrančić (Zagreb): Zapažanja o leksiku Marulićeva Naslidovan'ja – od latinskoga izvornika do hrvatskoga prijevoda
Branko Jozić (Split): Marulić o jelu, piću i postu
Francisco Javier Juez Gálvez (Madrid): Evanđelistar u Španjolskoj i španjolski Evanđelistar iz 1655.

13.30-14.00: Zaključna rasprava i završetak skupa

Oznake: , , , , ,