25.4.09

Pismo Sebastijana Münstera

Kratak pohvalni tekst Sebastijana Münstera, njemačkog humanista, kartografa i hebraista, objavljen u bazelskom izdanju Marulićeva Evanđelistara (tekst je datiran 2. travnja 1519), može se — kao prilog odvjetku De nostratibus znanstvenog projekta Digitalizacija hrvatskih latinista i ljubaznošću kolega iz Maruianuma — pročitati ovdje: [X].

Sebastian Munster

Lik Sebastiana Münstera inače je poznat sa stare novčanice od 100 DM. U travnju 1519. Münster je još bio franjevac (predavao je na bazelskoj franjevačkoj visokoj školi) i imao je 31 godinu. Deset godina kasnije, 1529, istupit će iz franjevačkog reda, prići Reformaciji i 1530. oženiti Annu Selber, udovicu Adama Petrija — tiskara za čije je izdanje Marulića Münster napisao ovaj tekst.

Oznake: , ,

0 commentavervnt:

Objavi komentar

<< Home