13.5.08

Hrvatska kulturna baština

Jedan interesantan portal (u izvedbi Ministarstva kulture Republike Hrvatske) zove da ga se ispuni sadržajem. A dosta toga već i ima.

Hrvatska kulturna baština: www.kultura.hr

Portal HKB, detalj

Projekt Digitalizacije hrvatskih latinista pregovara o uvrštavanju na stranice Hrvatske kulturne baštine. Bit će tu i za Marulića mjesta, vjerujem.

Oznake: , , ,

12.5.08

Najava: Projekt Interadria, završni seminar, Split, 17-18. svibnja 2008

PROJEKT INTERADRIA


Kulturno naslijeđe Jadrana: upoznavanje, očuvanje, vrednovanje
Program INTERREG III A ­ Transfrontaliero Adriatico

Organizacija:
KNJIŽEVNI KRUG SPLIT - Centar Marulianum
Ispod ure 3, 21000 Split, Hrvatska tel / fax: (021)360 102; 344 711
E-mail: marulianum_AT_public.carnet.hr
bratislav.lucin_AT_public.carnet.hr

I. ZAVRŠNI SEMINAR


Split, 17-18. svibnja 2008.
Književni krug Split ­ Marulianum
Ispod ure 3

PDF programa dostupan ovdje: 0805-marulic-Interadria_hrv.pdf (961 kB).

jadran

Program


Subota, 17. svibnja 2008.
Seminar

09.00 sati: Pozdravni govori
Ivan Kuret, gradonačelnik Splita
Ante Sanader, župan splitsko-dalmatinski

09,15 sati: Otvorenje skupa

Bratislav Lučin, ­ Književni krug Split ­- Marulianum

Arhitektonsko i kulturno naslijeđe Splita i okolice • Nenad Cambi ­(Književni krug Split): Riva Dioklecijanove palače

 • Nataša Zaninović (Nacionalni park Krka): Hidroelektrana "Krka"(1895) ­ vrijedan spomenik industrijske arhitekture

 • Radoslav Bužančić (Ministarstvo kulture RH, Konzervatorski odjel, Trogir): Peristil -­ pitanje de/centralizacije kulturnoturističke ponude


Interadria i budući razvoj
Voditelji projekta: Silvana Collodo ­ (Sveučiliste u Padovi)
Giovanni Luigi Fontana ­ (Sveučilište u Padovi)

11.00 sati: Odmor

11.15 sati: II. ZASJEDANJE (A) Predstavljanje aktivnosti i rezultata projekta

Arheološko, povijesno-arhitektonsko, povijesnoumjetničko i jezično-književno područje • Analiza i razmatranje arheoloških lokaliteta s obzirom na virtualne aplikacije
  Maria Stella Busana ­ (Sveučilište u Padovi)

 • Analiza i razmatranje arheoloških podrucja Nezakcija i Lorona (Istra) te kopnenih i morskih komunikacijskih sustava
  Guido Rosada ­(Sveučilište u Padovi)
  Antonio Marchiori ­ (Sveučilište u Padovi)
  Vladimir Kovačić (Gradski muzej, Poreč)

 • Talijanski dio sjevernog Jadrana između kasne antike i ranoga srednjeg vijeka: teritorijalni GIS i proučavanje crkvenoga graditeljstva. "Venecije" i područje Ravenne
  Diego Calaon ­ (Sveučilište Cà Foscari, Venecija)

 • Kulturna dobra 17.-18. stoljeća u zadarskom zaleđu: popisivanje, procjena stanja očuvanosti i definiranje moguićh oblika obnove
  Drago Roksandić (Zagrebacko Sveučilište)
  Egidio Iveti ­(Sveučilište u Padovi)
  Tea Mayhew ­

 • Digitalizacija i objavljivanje na mrežu Tanzlinger-Zanottijeva Rječnika triju najuglednijih jezika: talijanskoga, ilirskog i latinskog
  Rosanna Benacchio ­(Sveučilište u Padovi)
  Han Steenwijk ­ (Sveučilište u Padovi)
  Alessandra Andolfo ­(Sveučilište u Padovi)

 • Vrednovanje i dodatno istraživanje djela splitskog humanista Marka Marulića i mjesta povezanih s njegovim životom i radom
  Bratislav Lučin ­(Književni krug Split ­- Marulianum)
  Branko Jozić (Književni krug Split -­ Marulianum)

 • Srednjovjekovni tekstovi i dokumenti na pučkom venecijanskom ili na venezianeggiante u Državnom arhivu u Dubrovniku: dodatno istraživanje, katalogiziranje i novo komentirano izdanje
  Furio Brugnolo ­(Sveučilište u Padovi)15.00 sati: II. ZASJEDANJE (B) Područje industrijske arheologije • Priobalno industrijsko naslijeđe Jadrana: područje Veneta, Abruzza i Puglie
  Giovanni Luigi Fontana ­(Sveučilište u Padovi)
  Guido Vittorio Zucconi ­ (Sveučilište IUAV, Venecija)
  Marco Montagnini ­ (Sveučilište IUAV, Venecija)
  Francesca Zanelli ­ (Sveučilište IUAV, Venecija)
  Daniela Bobisut ­ (SSIS Venecija)
  Paola Pierucci ­ (Sveučilište u Pescari)
  Antonio Di Vittorio ­ (Sveučilište u Bariju)
  Ezio Ritrovato ­(Sveučilište u Bariju)
  Renato Covino ­(Sveučilište u Lecceu)
  Antonio Monte ­ (CNR­IBAM, Lecce)
  Gulielmo Zanelli ­(ISTIAEN Cesenatico)


18.30 sati: Zaključci

Nedjelja, 18. svibnja 2008.09.00 sati: Obilazak Dioklecijanove palače (stručno vodstvo: Nenad Cambi)

13.30 sati: Ručak

Popodne: odlazak sudionikadi Bianco e d'Azzurro: photo Capsicina

Oznake: , , ,