29.10.06

Novi Obnovljeni život

Novi broj časopisa "Obnovljeni život" (3/2006)

... među ostalim donosi i sljedeće priloge:

Svi sažeci te neki prilozi u PDF-u (među njima i puni tekst članka M. Parlova) nalaze se na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - HRČAK.

Mogućnost pretplate na časopis: zivot@ffdi.hr(Hvala Ireni Bratičević za vijest.)

23.10.06

Kontinent izgubljen pa nađen

Opširan osvrt Anthonyja T. Graftona o The I Tatti Renaissance Library može se pročitati na stranicama The New York Review of Books. Dobro je prethodno imati na pameti esej Jamesa Hankinsa A Lost Continent of Literature.

7.10.06

Austrijski Appendini

Knjigu važnu za povijest hrvatske književnosti: Appendini, F.M. Notizie istorico-critiche sulle antichita istoria e letteratura de' Ragusei : divise in due tomi e dedicate all' eccelso Senato della Repubblica di Ragusa, Ragusa: Dalle stampe di Antonio Martecchini, 1802 --- možete čitati digitaliziranu ovdje: u zbirci Varia na Austrian Literature Online.Digitalizacija je prilično zgodno riješena, manipuliranje stranicama je lako, moguće je po deset stranica snimiti kao pdf, a alo ima i print-on-demand službu, gdje možete naručiti ispis.

Prema podacima NSK, posljednje izdanje Appendinija (fototipsko) pojavilo se 1970 (Bologna : Forni editore).