1.3.06

Bibliografija hrvatskih latinista

Bibliografija CROATIAE SCRIPTORES LATINI RECENTIORIS AETATIS

--- izrađuje se u Zbirci starih i rijetkih knjiga a obuhvaća oko 6.500 zapisa djela hrvatskih latinista. Nastala je konverzijom zapisa iz tiskane bibliografije koju je sastavio Šime Jurić i objavio pod naslovom Iugoslaviae scriptores Latini recentioris aetatis (1968.-1982.). Uz opise samostalnih djela bibliografijom su obuhvaćeni i svi opsegom manji tekstovi, odnosno dodaci uz glavne radove poput posveta, predgovora, pogovora, prigodnica, epistola i dr. Ta su djela odabrana prema trima glavnim kriterijima - jeziku, autoru i razdoblju. Dakle, uvršteni su svi sastavljaču dostupni tekstovi hrvatskih autora objavljeni na latinskom jeziku od 15. st. do 1848. godine. Konvertiranim zapisima iz tiskane publikacije (oko 4.500), pridodano je još oko 2.000 naknadno otkrivenih jedinica. Ukupno, dakle, registriranih tiskanih djela hrvatskih latinista ima 6.500.

Zapisi će poslužiti i za tiskanje proširenog ponovljenog izdanja bibliografije.

Napomena: Trenutno je u katalogu NSK dostupna radna verzija bibliografije koja se još dorađuje i finalizira za tisak.

(Izvor: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2005

Komentar: Jedva čekamo bilo kakvu dostupnost, osobito mrežnu!

0 commentavervnt:

Objavi komentar

<< Home