12.10.11

Splitski srednjovjekovni dvostih


† Ad patrie portus hec portat porta: venite
Et perpetue vite securum litus adite.

† Dođite, ove se dveri otvaraju k luci domáje,
Obala sigurna ta je života što vječito traje.

(Prepjevao Bratislav Lučin; dosad neobjavljeno.)


Stari nadvratnik benediktinske crkve ili samostana na splitskom Sustipanu postao je pragom nove crkve sv. Stjepana, podignute 1814. Natpis se datira u 12. ili 13. st.

Više podataka u članku Arsena Duplančića "Arhivsko-bibliografski podaci o nekim splitskim spomenicima iz Arheološkog muzeja", Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, 100 (2007), str. 171-220 (201-202). (Usp. ovdje: [x]).

S književne strane vrijedi zapaziti: pomorsku metaforiku (portus, litus); srok (venite - vite - adite; litus izvan sroka pojačava zvukovnu igru: -nit-, -vit-, -lit-, -dit-);  paronomaziju (portus - portat - porta); aliteracije (p, v).
Oznake: ,

0 commentavervnt:

Objavi komentar

<< Home