7.2.10

Laudationes urbium

Laudationes urbium, mali korpus latinističkih pohvala gradova na istočnoj obali Jadrana, podskup je zbirke Croatiae auctores Latini. Pretraživanje ovoga podskupa moguće je sa stranice Laudationes urbium Dalmaticarum.

Podskup trenutačno sadrži 43 zasebna dokumenta koji su djelo oko 40 autora.

Prvi rezultati proizašli iz sastavljanja ovoga potkorpusa i njegovih pretraživanja bit će izloženi na ovogodišnjoj konferenciji Renaissance Society of America i Societas internationalis studiis neolatinis provehendis, u Veneciji, u travnju. Naslov je referata "A first look into the corpus of humanist laudationes urbis on the eastern Adriatic coast". Sažetak je dostupan na stranici panela (u okviru stranica Odsjeka za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu).

Oznake: , , ,

0 commentavervnt:

Objavi komentar

<< Home