5.4.06

Nepoznati talijanski prijevod Marulićevih Quinquaginta parabolę


Za studijskoga boravka u Padovi krajem studenoga 2005. u tamošnjoj sam knjižnici Nadbiskupskoga sjemeništa (Biblioteca del Seminario vescovile) naišao na dosad potpuno nepoznat talijanski prijevod Marulićevih Quinquaginta parabolę. Tiskan je u Trevisu, bez oznake godine, pod naslovom: Cinquanta parabole di Marco Marulo, dal Latino al Volgare trasportate dall'abate Giuseppe Tacini. In Treviso, presso Giulio Trento (88 stranica). Jedini dosad poznat talijanski prijevod potječe iz 1881, a objavljen je u Genovi pod naslovom Cinquanta parabole di Marco Marullo, liberamente tradotte dal prof. Giuseppe Gazzino. Ovaj novopronađeni nedvojbeno je raniji: iako na knjizi nije naznačena godina tiskanja, podatci o tiskaru (Giulio Trento, 1732-1813) nukaju na zaključak da je objavljena krajem 18. ili početkom 19. st.
Opširnije u: Colloquia Maruliana XV, Split 2006 (u tisku).
Bratislav Lučin

Oznake: , ,

0 commentavervnt:

Objavi komentar

<< Home