8.6.07

Stemma codicum

Stemma codicum

Ovo je prva skica međusobnog odnosa šest prijepisa i dva tiskana izdanja u kojima je sačuvan tekst Marulićeva prijevoda Hrvatske kronike (u Marulićevoj verziji, Regum Croatiae et Dalmatiae gesta).

Žuti kvadrat označava Marulićev (nesačuvani) arhetip; bijeli su kvadrati rukopisi (Rec = Biblioteca Giustiniani-Recanati, P = Milano, Ambrosiana, M = Venecija, Marciana, V = Biblioteca Apostolica Vaticana, NBS = Nacionalna biblioteka Srbije, L1 = čistopis Ivana Lučića, koji se također čuva u Vatikanskoj biblioteci); zeleni su kvadrati tiskana izdanja (Luc = Lučićevo, Sis = Šišićevo izdanje).

Kolacioniranje ovih verzija daje niz povoda za razmišljanje o načelima priređivačkog zanata (Manuscripta ponderantur, non numerantur; Lectio difficilior potior; Recentiores non deteriores, etc).

Oznake: ,

0 commentavervnt:

Objavi komentar

<< Home