11.6.05

Iz novina: o predstavljanju LS

PREDSTAVLJANJE NOVOG IZDAVAČKOG POTHVATA SPLITSKOG KNJIŽEVNOG KRUGA: Latinski stihovi Marka Marulića


(Slobodna Dalmacija, subota, 11. lipnja)
Predstavljači Marulićevih Latinskih stihova
ZAGREB - Iako se u svojim moralističkim raspravama u poznijim godinama žestoko obračunavao s pisanjem pjesama, Marko Marulić je u gotovo 60 godina napisao oko dvije tisuće stihova, koji su prvi put otisnuti zajedno u Latinskim stihovima, najnovijoj, 17. knjizi Sabranih djela Marka Marulića, predstavljenoj u petak u Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu. Kao i prethodne knjige Sabranih djela (Davidijada, Evanđelistar, Judita i druge), i Latinske stihove je objavio Književni krug Split, koji će u toj iznimno zahtjevnoj i vrijednoj ediciji objaviti još pet do sedam knjiga Marulićevih tekstova.
Prema riječima jednoga od najpoznatijih hrvatskih marulologa akademika Mirka Tomasovića, Latinski stihovi su rađeni na najvišoj razini stručnosti i akribije, a donose oko 190 pjesama u kojima ima mnoštvo sadržaja, čak i onih političkih i erotičkih. Naglasivši kako se radi o kritičkom izdanju, u kojemu su dvojica priređivača, Bratislav Lučin i Darko Novaković, zapravo i autori knjige, Neven Jovanović je Latinske stihove usporedio s vinom te zaključio da se radi o vrhunskom vinu - od čuvene sorte, marljivih vinogradara i iz neobičnog vinograda, koje zahtijeva nepce koje će sve to znati cijeniti. Govoreći o kontradiktornosti Marulićeva pisanja poezije i njezina kasnijeg temeljitog prešućivanja i kritiziranja, Novaković je rekao kako bi se ona mogla tumačiti sukobom dviju poetika konkurentnih u Marulićevo doba, skolastičke i humanističke. Drugi priređivač, Lučin, kazao je da je Marulić u svojim stihovima bio vrlo oštar na jeziku i kritički raspoložen prema svojim sugrađanima Splićanima te dodao kako posebnu zanimljivost u njegovim pjesmama predstvlja poigravanja jezikom koje ide čak dotle da se neke pjesme mogu čitati i unatrag, ili i vodoravno i okomito, pri čemu mijenjaju i značenje. Latinski stihovi donose prepjeve Marulićevih originala, koji prema Jovanovićevim riječima nisu tek pomagalo, nego i proba može li Marulić funkcionirati danas na hrvatskom jeziku, a u knjizi su i pjesme na latinskom te iscrpne uvodne studije i komentari.

V. LAUŠIĆ

1 commentavervnt:

Blogger Melita dixit...

Odlično izgleda ovaj novi blog. Je li to bio onaj hack, za tagove na latinskom?

9:02 AM  

Objavi komentar

<< Home